ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwoty wydane na prace związane z ociepleniem domu oraz wymianą źródła ciepła, dzięki czemu podatnik ponosi niższe koszty.

Na czym polega, komu przysługuje i jaka jest jej wysokość?

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwoty wydane na prace związane z ociepleniem domu oraz wymianą źródła ciepła, dzięki czemu podatnik ponosi niższe koszty.

Kto może skorzystać z ulgi?

  • podatnicy płacący liniowy PIT według stawki 19 proc.,
  • podatnicy płacący PIT według skali (stawki 18 proc. i 32 proc.),
  • podatnicy ryczałtowi (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

 

W przypadku fotowoltaiki można skorzystać z ulgi także wtedy, gdy instalacja została zamontowana na gruncie, na garażu albo na innym obiekcie w pobliżu domu. Musi to być jednak instalacja fotowoltaiczna służąca do zasilania domu, a nie np. budynków gospodarczych.

Jak odliczyć ulgę?

Maksymalna kwota, jaką w ramach ulgi można odliczyć od podstawy obliczenia podatku, to 53 tys. zł. Jest to limit przypadający na podatnika. Oznacza to, że jeśli małżonkowie ocieplają dom, którego oboje są współwłaścicielami, to każdy z małżonków może odliczyć do 53 tys. zł. Będzie tak jednak tylko w sytuacji, gdy faktura jest wystawiona na nich oboje.

Kiedy odliczyć ulgę?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez podatnika jeśli prace modernizacyjne zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

Odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej można łączyć z programem „Czyste Powietrze”