1. Projekt „Wdrożenie pomp ciepła do portfolio EKODEL”

Główne założenia projektu:

Opracowanie planu rozwoju zawierającego plan wdrożenia niezbędnych zmian, usprawnień i modyfikacji w celu wdrożenia sprzedaży pomp do wszystkich procesów firmy zawierającego plan wdrożenia niezbędnych zmian, usprawnień i modyfikacji w celu wdrożenia sprzedaży pomp do wszystkich procesów firmy.

Przeprowadzenie audytu organizacyjnego badający procesy firmy pod kątem diagnozy szczegółowych problemów i ich przyczyn oraz niezbędnych obszarów zmian koniecznych do efektywnej możliwości ofertowania i realizacji projektów opartych o produkty.

  • Opracowanie planu audytu pod kątem wdrożenia pomp ciepła
  • Audyt procesów zarządczych w firmie
  • Audyt procesów zarządzania sprzedażą (i sprzedaży strategicznej)
  • Audyt procesów marketingowych
  • Audyt procesu handlowego
  • Audyt procesu logistyki i montaży
  • Audyt obszarów współpracy pomiędzy działami (styki procesów)

Koszt całkowity projektu: 36 tys. zł netto

Koszt dofinansowania: 15 tys. zł netto