rozliczenia prosumentów – plany Ministerstwa Klimatu

Obecnie Prosumenci oddają nadwyżki produkcji w całości do systemu, i w zamian mogą odebrać 80% oddanej wcześniej energii. Nadwyżki te najczęściej odbierane są w miesiącach jesiennych
i zimowych kiedy system fotowoltaiczny nie produkuje wystarczającej mocy do zaspokojenia potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego.

Zachód Słońca

Projekt ministerstwa zakłada, że wyprodukowane nadwyżki energii mają być skupowane po średniej cenie energii na rynku konkurencyjnym obowiązującej w poprzednim kwartale. Obecnie wynosi ona 256,22 zł/MWh. W przypadku, gdy Prosument będzie chciał kupić taką samą ilość energii elektrycznej w godzinach wieczornych, będzie musiał prawdopodobnie zapłacić niemal trzykrotnie więcej.
Z obliczeń niezależnych ekspertów wynika, że wprowadzone zmiany mogą kosztować właścicieli systemów fotowoltaicznych ok. 1.300,00 zł rocznie.

Dla instalacji zamontowanych do końca 2021 r., pomimo planowanych zmian, rozliczenia pozostaną w trybie prosumenckim, tj. Prosumenci nadal będą oddawać nadwyżki produkcji w całości do systemu, a w zamian będą mogli oni odebrać 80% oddanej wcześniej energii