odśnieżanie instalacji fotowoltaicznej

Najwyższą sprawność moduły PV osiągają przy niskich temperaturach, a obecna technologia sprawia, że moduły mogą pracować w temperaturach nawet – 40 stopni C.?
Spadek temperatury zwiększa napięcie modułu, dzięki temu wzrasta moc ogniw fotowoltaicznych. Jedynym problemem w okresie zimowym mogą okazać się okresowe, intensywne opady śniegu, powodujące powstawanie pokrywy śnieżnej na powierzchni paneli, ograniczającej dostęp promieni słonecznych do modułów.

Czy trzeba usuwać śnieg z modułów fotowoltaicznych?

W polskich warunkach klimatycznych nie ma potrzeby stosowania szczególnych zabezpieczeń – w zupełności wystarczy umieszczenie paneli pod kątem od 30° do 45°, co umożliwia swobodne zsuwanie się warstwy białego puchu. Samoodśnieżanie paneli następuje również w przypadku, gdy jeden z paneli jest chociaż częściowo odkryty ze śniegu.

 

Promienie słoneczne padające na odsłoniętą część modułu powodują przepływ prądu przez cały system. Niewielkie resztki śniegu zalegające na powierzchni panelu mogą mieć nawet korzystny wpływ na pracę instalacji fotowoltaicznej. Promieniowanie słoneczne odbijające się od resztek śniegu, może zwiększyć natężenie promieniowania padającego na powierzchnię paneli. Nie ma zatem potrzeby odśnieżania instalacji PV.