dotacje

ekoraty

 

 

 

dofinansowanie

Aktualnie funkcjonują trzy formy dofinansowania inwestycji w fotowoltaikę. Klienci indywidualni mogą skorzystać z Program „Mój Prąd” lub z Programu „Czyste Powietrze”. Dla gospodarstw rolnych od lipca 2019 uruchomiony został program Agroenergia, w którym możliwe jest dofinansowanie inwestycji do 40% wartości.

Integracja programu „Czyste Powietrze” z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.

 

Zgłoś się do nas! Nasi doradcy przeprowadzą przez cały proces inwestycji – od pomysłu, poprzez budowę instalacji, aż po załatwienie formalności z Zakładem Energetycznym i skompletowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania DOTACJI!

 

 

Program „Mój Prąd” 4.0

nabór wniosków od 15.04.2022r.

Do kogo jest skierowany

Instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy).
Instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.
Wydatki poniosłeś od 01 stycznia 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą.
Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

TYLKO DLA OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ W SYSTEMIE NET-BILLING

 

 

Co możesz zyskać:

Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie:

20.500,- zł na nową instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

 

pompy ciepła ekodel

 

 

 

 

pompy ciepła ekodel

 

 

Program „Czyste Powietrze 2.0” i ulga termomodernizacyjna

 

 

Dla kogo:

Osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku z wyodrębniona księga wieczystą.

Co podlega dofinansowaniu:

 • Wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na kotły gazowe kondensacyjne, folie grzewcze, kotły na paliwo stałe, węzły cieplne i pompy ciepła
 • Prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych lub wewnętrznych budynku, wymianie/montażu okien i drzwi, lub montażu wentylacji z rekuperacją

 

 

Co zyskujesz:

Czyste Powietrze 1.0, gdy roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł:

 • 25 tyś zł przy wymianie starego źródła na pompę ciepła
 • 30 tys. zł przy wymianie starego źródła na pompę ciepła + fotowoltaika
 • dofinansowanie do wysokości 50% poniesionych kosztów

Czyste Powietrze 2.0, gdy roczny dochód na członka rodziny nie przekracza 15640 zł.:

 • 32 tyś zł. na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła
 • 37 tys. zł na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła + fotowoltaika
 • podwyższone dofinansowanie w wysokości do 60 % wartości inwestycji

Czyste Powietrze 3.0, gdy roczny dochód na członka rodziny nie przekracza 900 zł:

 • 69 tyś zł. na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła
 • 60 tys. zł na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła + fotowoltaika
 • podwyższone dofinansowanie w wysokości do 90 % wartości inwestycji

Ulga termomodernizacyjna 2021

Ulga termomodernizacyjna to przydatna ulga podatkowa, z której można skorzystać od 2019 roku. Pozwala ona odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwoty wydane na prace związane z ociepleniem domu oraz wymianą źródła ciepła, dzięki czemu podatnik ponosi niższe koszty. Nie można skorzystać z ulgi, budując dom. Z ulgi mogą skorzystać:

podatnicy płacący liniowy PIT według stawki 19 proc.,
podatnicy płacący PIT według skali (stawki 18 proc. i 32 proc.),
podatnicy ryczałtowi (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

 

Z ulgi mogą skorzystać także małżonkowie. Jeżeli poddawany termomodernizacji dom należy do majątku wspólnego, a między małżonkami jest małżeńska wspólność majątkowa, to oboje mogą odliczyć od podatku poniesione wydatki. Będzie tak jednak tylko w sytuacji, gdy faktura jest wystawiona na nich oboje. Jeżeli na fakturze widnieje tylko jedno z małżonków, to tylko ta osoba może dokonać odliczenia.

W przypadku fotowoltaiki można skorzystać z ulgi także wtedy, gdy instalacja została zamontowana na gruncie, na garażu albo na innym obiekcie w pobliżu domu. Musi to być jednak instalacja fotowoltaiczna służąca do zasilania domu, a nie np. budynków gospodarczych.

Odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej można łączyć z programem „Czyste Powietrze”

Jak odliczyć ulgę?

Maksymalna kwota, jaką w ramach ulgi można odliczyć od podstawy obliczenia podatku, to 53 tys. zł. Jest to limit przypadający na podatnika – w obrębie tej kwoty może on zrealizować dowolną liczbę przedsięwzięć termomodernizacyjnych w dowolnej liczbie budynków. Oznacza to, że jeśli małżonkowie ocieplają dom, którego oboje są współwłaścicielami, to każdy z małżonków może odliczyć do 53 tys. zł.

 

 

 

Program „AgroEnergia 2021”

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z AgroEnergia?

 

a) instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW;

 

b) pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego;

 

c) instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekraczać 50 kW);

 

d) magazyny energii dla powyższych instalacji.

 

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji

 

Dla kogo:
Beneficjentami projektu są:

 

a) indywidualni rolnicy. Za rolnika uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub posiadaczem nieruchomości rolnych nieprzekraczających łącznej wartości powierzchni użytków od 1 ha do 300 ha, która oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzi osobiście gospodarstwo;

 

b) osoby prawne, tj. właściciele lub dzierżawcy, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych

 

 

O dotację z programu AgroEnergia mogą ubiegać się nie tylko właściciele, ale też i dzierżawcy gruntów rolnych.

 

 

 

Szczegóły dofinansowania

 

 

 

 

 

 

*Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła , sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

leasing

Leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania inwestycji fotowoltaicznej. Niewielkim miesięcznym kosztem, przedsiębiorca zapewnia sobie dostęp do taniego prądu na długie lata.

 

 

Sposób finansowania popularny wśród przedsiębiorców, jak i rolników.

 

 

Możliwość skorzystania z leasingu operacyjnego, finansowego lub pożyczki.

 

 

Okres finansowania od 4 do 7 lat. W indywidualnych przypadkach możliwość wydłużenia okresu.

 

 

Wymagana wpłata własna od 5% do 45% wartości całej inwestycji.

 

 

Uproszczona procedura decyzyjna do kwoty 100 tys. zł.

 

 

Wysokość oprocentowania zależy m.in. od okresu leasingu i wysokości wpłaty własnej.