Finansowanie

ekoraty

Dotacja to nie jest jedyne rozwiązanie, aby móc oszczędzać energię elektryczną! Jeśli chcesz sięgnąć po korzyści, jakie niesie ze sobą fotowoltaika, mamy dla Ciebie rozwiązanie – dogodny kredyt od współpracujących z nami banków.

Ogólne warunki:
– oferta kredytu dla osób fizycznych i rolników;
– kredyt na fotowoltaikę do 50 tys. zł, na pompy ciepła do 40 tys. zł
– okres kredytowania do 120 m-cy
– możliwość wcześniejszej spłata kapitału bez prowizji
Warunki udzielenia kredytu:
do 18 tys. zł na oświadczenie,
powyżej 18 tys. zł konieczność uzyskania decyzji kredytowej banku

Koszt kredytu
prowizja w wysokości:
3,6% w skali roku, podzielone na równe kwoty miesięczne – przy kredycie do 5 lat
4,2% w skali roku, podzielone na równe kwoty miesięczne – przy kredycie od 5 do 10 lat

 

 

 

 

Ogólne warunki:

-maksymalna kwota kredytu – 100.000 zł
– okres kredytowania do 120 miesięcy
– wstępna decyzja kredytowa w ciągu minuty
– decyzja kredytowa nawet w ciągu 1 godziny od rejestracji wniosku
minimum dokumentów i formalności
– przelew środków za uruchomione kredyty w ciągu 24h od uruchomienia kredytu
– brak opłat

infolinia do obsługi wniosków kredytowych czynna 7 dni w tygodniu

Ogólne warunki:
– oferta dla osób fizycznych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i rolników
– kredyt na fotowoltaikę i pompy ciepła do 50 tys. zł
– okres kredytowania do 7 lat
– możliwość wcześniejszej spłata kapitału bez prowizji;
Warunki udzielenia kredytu: do 20 tys. zł na oświadczenie
powyżej 20 tys. zł konieczność uzyskania decyzji kredytowej banku

Prowizja w wysokości 3% w skali roku, podzielone na równe kwoty miesięczne

Kredyt z odroczoną płatnością

max kwota do 30 000 zł
pierwsza rata płatna nawet po 4 miesiącach od zawarcia umowy
prowizja w wysokości 3,6% w skali roku, podzielone na równe kwoty miesięczne

dofinansowanie

Aktualnie funkcjonują trzy formy dofinansowania inwestycji w fotowoltaikę. Klienci indywidualni mogą skorzystać z Program „Mój Prąd” lub z Programu „Czyste Powietrze”. Dla gospodarstw rolnych od lipca 2019 uruchomiony został program Agroenergia, w którym możliwe jest dofinansowanie inwestycji do 40% wartości.

Integracja programu „Czyste Powietrze” z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.

 

Zgłoś się do nas! Nasi doradcy przeprowadzą przez cały proces inwestycji – od pomysłu, poprzez budowę instalacji, aż po załatwienie formalności z Zakładem Energetycznym i skompletowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania DOTACJI!

Program „Mój Prąd”

II nabór wniosków został ZAKOŃCZONY
od 13 stycznia 2020 roku do 6 grudnia 2020 roku (włącznie)

Do kogo jest skierowany
Instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy).
Instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.
Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą.
Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Co możesz zyskać:
Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.
Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

 

pompy ciepła ekodel

 

 

 

 

pompy ciepła ekodel

Program „Czyste Powietrze 2.0” i ulga termomodernizacyjna

Dla kogo:
Osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku z wyodrębniona księga wieczystą.

Co podlega dofinansowaniu: 

  • Wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na kotły gazowe kondensacyjne, folie grzewcze, kotły na paliwo stałe, węzły cieplne i pompy ciepła
  • Prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych lub wewnętrznych budynku, wymianie/montażu okien i drzwi, lub montażu wentylacji z rekuperacją

Co możesz zyskać:

Czyste Powietrze 1.0, gdy roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł:

  • 35 tys. zł przy wymianie starego źródła na pompę ciepła + fotowoltaika
  • dofinansowanie do wysokości 50% poniesionych kosztów

Czyste Powietrze 2.0, gdy roczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1400 zł.:

  • 37 tys. zł na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła + fotowoltaika
  • podwyższone dofinansowanie w wysokości do 60 % wartości inwestycji

Czyste powietrze 2.0 – dofinansowanie dla pomp ciepła

  • okres realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie
  • ponadto dofinansowaniu w programie „Czyste powietrze”podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowywanie

Ulga termomodernizacyjna 2021

Ulga termomodernizacyjna to przydatna ulga podatkowa, z której można skorzystać od 2019 roku. Pozwala ona odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwoty wydane na prace związane z ociepleniem domu oraz wymianą źródła ciepła, dzięki czemu podatnik ponosi niższe koszty. Nie można skorzystać z ulgi, budując dom. Z ulgi mogą skorzystać:

podatnicy płacący liniowy PIT według stawki 19 proc.,
podatnicy płacący PIT według skali (stawki 18 proc. i 32 proc.),
podatnicy ryczałtowi (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

 

Z ulgi mogą skorzystać także małżonkowie. Jeżeli poddawany termomodernizacji dom należy do majątku wspólnego, a między małżonkami jest małżeńska wspólność majątkowa, to oboje mogą odliczyć od podatku poniesione wydatki. Będzie tak jednak tylko w sytuacji, gdy faktura jest wystawiona na nich oboje. Jeżeli na fakturze widnieje tylko jedno z małżonków, to tylko ta osoba może dokonać odliczenia.

W przypadku fotowoltaiki można skorzystać z ulgi także wtedy, gdy instalacja została zamontowana na gruncie, na garażu albo na innym obiekcie w pobliżu domu. Musi to być jednak instalacja fotowoltaiczna służąca do zasilania domu, a nie np. budynków gospodarczych.

Odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej można łączyć z programem „Czyste Powietrze”

Jak odliczyć ulgę?

Maksymalna kwota, jaką w ramach ulgi można odliczyć od podstawy obliczenia podatku, to 53 tys. zł. Jest to limit przypadający na podatnika – w obrębie tej kwoty może on zrealizować dowolną liczbę przedsięwzięć termomodernizacyjnych w dowolnej liczbie budynków. Oznacza to, że jeśli małżonkowie ocieplają dom, którego oboje są współwłaścicielami, to każdy z małżonków może odliczyć do 53 tys. zł.

 

Program „AgroEnergia 2021”

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z AgroEnergia?

instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego,

instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekraczać 50 kW)

Dla kogo:
Beneficjentami projektu są wyłącznie indywidualni rolnicy. Za rolnika uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub posiadaczem nieruchomości rolnych nieprzekraczających łącznej wartości powierzchni użytków od 1 ha do 300 ha, która oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzi osobiście gospodarstwo.

O dotację z programu AgroEnergia mogą ubiegać się nie tylko właściciele ale też i dzierżawcy gruntów rolnych.

 

Szczegóły dofinansowania

 

 

leasing

Leasing staje się coraz bardziej popularną formą finansowania inwestycji fotowoltaicznej. Niewielkim miesięcznym kosztem, przedsiębiorca zapewnia sobie dostęp do taniego prądu na długie lata.

Sposób finansowania popularny wśród przedsiębiorców, jak i rolników.

Możliwość skorzystania z leasingu operacyjnego, finansowego lub pożyczki.

Okres finansowania od 4 do 7 lat. W indywidualnych przypadkach możliwość wydłużenia okresu.

Wymagana wpłata własna od 5% do 45% wartości całej inwestycji.

Uproszczona procedura decyzyjna do kwoty 100 tys. zł.

Wysokość oprocentowania zależy m.in. od okresu leasingu i wysokości wpłaty własnej.