dlaczego teraz warto inwestować w fotowoltaikę?

Nieustanne podwyżki cen energii z zakładów energetycznych sprawiają, że coraz więcej klientów indywidualnych, przedsiębiorców, rolników i właścicieli spółdzielni mieszkaniowych inwestuje w panele fotowoltaiczne. Dlaczego warto zdecydować się na taką inwestycję i jakie są zalety takiego rozwiązania?

Jakie korzyści są związane z zakupem systemu fotowoltaicznego?

Jedną z najważniejszych korzyści związanych z korzystaniem z własnej fotowoltaiki jest niezależność energetyczna. Dla prosumentów (klientów indywidualnych i właścicieli firm) to gwarancja niższych opłat za użytkowanie energii elektrycznej i większe możliwości związane z wykorzystaniem energii elektrycznej instalacji nieprzekraczającej 50 kWp. To również możliwość oddania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej, z których można ponownie skorzystać w słabszych miesiącach w roku np. w sezonie jesienno-zimowym.

Wysoka jakość komponentów instalacji przekłada się na bezawaryjność systemu i jego wydajność nawet po wielu latach, a sama instalacja nie wymaga zaangażowania ze strony prosumenta ani konserwacji.

Jednak z takiego udogodnienia jak opusty można skorzystać już tylko do końca 2021 roku. Taka zmiana sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na inwestycję w panele fotowoltaiczne, aby przez 15 lat móc korzystać ze współczynnika opustów na poziomie 0,8 kWh na zasadach starego systemu rocznego bilansowania. Dla klientów indywidualnych i przedsiębiorców jest to po prostu bardziej korzystne.

Według obliczeń niezależnych ekspertów przyszli prosumenci w 2022 zapłacą aż 1300 zł rocznie więcej niż ci, którzy zainstalują fotowoltaikę do końca 2021 roku. Właśnie dlatego warto zainwestować w fotowoltaikę już teraz z uwagi na fakt, że jest to rozwiązanie bardziej opłacalne finansowo.

System fotowoltaiczny jest bardzo wydajny, bezobsługowy i ekologiczny, ponieważ jego działanie nie generuje żadnych szkodliwych zanieczyszczeń dla środowiska. W związku z tym przetwarza wyłącznie czystą energię, którą można wykorzystać m.in. na potrzeby energetyczne gospodarstwa domowego, stworzyć własny magazyn energii czy bezobsługowy system energetyczny, który w połączeniu np. z wydajną pompą ciepła jeszcze bardziej pomoże w realizacji indywidualnych celów służących oszczędzaniu energii i pieniędzy. To szczególnie ważne dla właścicieli dużych gospodarstw domowych, zarządców nieruchomości np. spółdzielni mieszkaniowych.

Klienci indywidualni dzięki inwestycji we własny system fotowoltaiczny typu on-grid mogą uniezależnić się od podwyżek cen energii narzucanych przez zakład energetyczny. Dzięki własnemu systemowi fotowoltaicznemu mogą odczuć znaczącą różnicę na rachunkach za użytkowanie energii, a także wykorzystać ją w dowolny sposób np. dodać kolejna instalację wykorzystującą źródło energii odnawialnej w swoim gospodarstwie w postaci pompy ciepła i wykorzystać je do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania domu. Kolejne korzyści to większa świadomość ludzi o zagrożeniach i szansa na ograniczenie marnotrawienia zasobów, a także wzrost motywacji, by na co dzień żyć bardziej ekologicznie.

W jaki sposób instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna dla przedsiębiorców? Przede wszystkim takie podmioty również mogą oddawać nadwyżki energii jako prosumenci do sieci elektroenergetycznej. Własny system fotowoltaiczny zapewnia im korzyści wizerunkowe, bo klienci lepiej postrzegają przedsiębiorstwo ze względu na to, że codziennie wykorzystuje alternatywne źródła energii.

Nowelizacja ustawy o OZE zakłada bowiem pojęcie prosumenta zbiorowego, którymi mogą zostać np. prosumenci zarządzający spółdzielniami mieszkaniowymi, którzy mają możliwość produkcji energii na potrzeby mieszkańców i będą mogli ją magazynować, a nadwyżki odsprzedawać. W związku z tym chęć pozyskiwania energii elektrycznej z naturalnego i niewyczerpalnego źródła oraz perspektywa ekologicznego życia skutkuje większą motywacją klientów, aby zainwestować pieniądze we własny system fotowoltaiczny i nie odkładać takiej inwestycji na później. Warto zdecydować się na taką inwestycję właśnie teraz, ponieważ od przyszłego roku zmieniają się przepisy dot. systemu opustowania dla prosumentów.

Rozliczenie prosumentów w 2021 roku – co warto wiedzieć na ten temat?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na podstawie znowelizowanego Prawa energetycznego planuje wprowadzić zmiany dotyczące sposobu rozliczeń prosumentów od 1 stycznia 2022 roku.

W związku z tym od przyszłego roku zmieni się sposób rozliczania nadwyżek energii za pomocą systemu bilansowania, ponieważ zniknie system opustów, który dotychczas umożliwia prosumentom oddanie nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci i ich odbiór zgodnie z system bilansowania na poziomie 80 %.

Oznacza to, że zakup energii będzie droższy, a prosumenci będą musieli więcej dopłacać, jeśli będą chcieli odzyskać oddaną wcześniej nadwyżkę. Ta możliwość obowiązuje wyłącznie prosumentów, którzy zakończą instalację paneli fotowoltaicznych  przed wejściem w życie nowych przepisów i jest powodem dla którego warto rozważyć inwestycję we własny system fotowoltaiczny już teraz.

Własny system fotowoltaiczny – krok ku lepszej energii i niezależności energetycznej

Inwestycja we własny system fotowoltaiczny wiążę się z wieloma korzyściami: niezależnością energetyczną, wykorzystaniem własnej instalacji jako magazynu energii, rozwojem większej świadomości o zagrożeniach ekologicznych, większą dbałością o planetę i unikanie marnotrawstwa cennych zasobów i możliwością obniżenia rachunków za użytkowanie energii elektrycznej.