program Agroenergia 2021

Coraz częściej stawia się na ekologicznie uprawiane warzywa czy zboża. Zwłaszcza podkreśla się przewagę naturalnych nawozów ponad chemiczne rozwiązania. Można pójść krok dalej i nie zastosować w gospodarstwie rolnym ekologicznego źródła energii, jakim jest fotowoltaika?  Zmiana źródła ciepła na pompę ciepła dodatkowo poprawi jakość powietrza w gospodarstwie. Warto wprowadzić te zmiany, ponieważ rolnicy mają możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego programu dofinansowań na OZE – Agroenergia 2021.

Agroenergia – na co można dostać wsparcie?

Jakie warunki trzeba spełnić, abyotrzymać dofinansowanie?

Projekt Agroenergia obejmuje zakup i montaż systemów, takich jak:

  • instalacja fotowoltaiczna – jej łączna moc musi być pomiędzy 10 – 50 kW,
  • instalacja PV łącznie z pompą ciepła – w tym przypadku trzeba wykonać audyt energetyczny,
  • koszty zakupu, montażu i odbioru instalacji (muszą być pokryte z własnych środków żeby się kwalifikowały),
  • opłaty za audyt energetyczny,
  • wynagrodzenie ekip monterskich, koszty materiałów, narzędzi itp.,
  • koszt nadzoru (jeśli wynosi on maksymalnie 3%),
  • koszty planu budowlanego, ochrony i wykonalności (jeśli wynosi maksymalnie 10% inwestycji).