certyfikat energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny zawiera takie informacje jak:

  • dane identyfikacyjne budynku lub jego części;
  • szczegółową charakterystykę energetyczną budynku lub jego części;
  • zalecenia, które określają rodzaj i zakres prac budowlano-instalacyjnych, dzięki którym charakterystyka energetyczna budynku lub jego części ulegnie znaczącej poprawie;
  • objaśnienia oraz informacje dodatkowe.